Lepsa

Termeni & Conditii

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.Lepsa.ro

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIŢI ŞI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE MAI JOS.

Site-ul www.Lepsa.ro va fi denumit în continuare ”site-ul”.

Drepturi de autor

Copyright © 2008-2019 Logic Net SRL.

Toate drepturile rezervate, conform Legii nr. 18/1996 privind drepturile de autor.

Întregul conţinut al site-ului, indiferent de natură lui (text, imagini, elemente grafice, software şi alte elemente similare), este proprietatea exclusivă a SC LogicNet SRL. Conţinutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitandu-se la formă electronică, fără permisiunea scrisă a SC Logic Net SRL.

Mărci înregistrate

Denumirea ”Logic Net”, sub orice formă ar apărea în site, logo-urile şi simbolurile asociate ei, precum şi combinaţiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, sunt mărci înregistrate ale SC LogicNet SRL. Ele pot fi utilizate numai cu acordul SC Logic Net SRL şi numai în legătură cu produse sau servicii SC Logic Net SRL. Utilizarea altor mărci înregistrate afişate în site este permisă numai cu acordul proprietarilor lor de drept.

Confidenţialitate

Dacă utilizaţi site-ul, se presupune că sunteţi de acord că SC Logic Net SRL poate înregistra şi stoca informaţii despre dvs., obţinute cu acordul dvs. prealabil, şi le poate utiliza în scopul desfăşurării în condiţii optime a colaborării noastre şi al promovării serviciilor oferite de SC Logic Net SRL. Aceste informaţii, dar nu şi datele dvs. de identitate (nume, adresă fizică şi de e-mail, nr. de telefon), pot fi puse la dispoziţia unor terţe părţi în scopul identificării unor soluţii de îmbunătăţire a serviciilor pe care vi le oferă SC Logic Net SRL (studii statistice, studii de piaţă etc.). Fac excepţie cazurile în care dezvăluirea identităţii dvs. este necesară în scopul respectării şi aplicării legii.

Utilizarea informaţiilor personale

Informaţiile despre dvs. pot fi folosite de SC Logic Net SRL doar în scopul comercializării produselor şi serviciilor oferite, de exemplu pentru:

a. procesarea comenzilor sau cererilor dvs.

b. oferte de servicii şi produse

c. facturare

d. soluţionarea cererilor, întrebărilor sau reclamaţiilor dvs.

e. realizarea unor studii de piaţă şi de produs şi marketingul produselor, al serviciilor SC Logic Net SRL şi al serviciilor furnizorilor şi partenerilor săi.

f. contactarea prin poştă sau prin oricare alte mijloace în legătură cu produsele oferite de SC Logic Net SRL sau cu produse oferite de parteneri sau furnizori ai SC Logic Net SRL care prezintă, în opinia noastră, interes pentru dvs.

g. înregistrarea dvs. în vederea acordării de reduceri, bonusuri, credite etc.

Limitarea responsabilităţii

SC Logic Net SRL şi furnizorii/partenerii săi nu pot fi traşi la răspundere pentru nici un fel de daune, indiferent de natură acestora, că rezultat al/în timpul utilizării site-ului şi a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, sau că urmare a imposibilităţii utilizării acestora. Deşi face toate eforturile în acest sens, SC Logic Net SRL nu garantează că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, că utilizarea site-lui este lipsită de riscuri (viruşi, alte elemente sau acţiuni care pot provocă daune, specifice Internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor), că informaţiile furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte şi la zi.  SC Logic Net SRL nu este responsabilă în nici un fel pentru folosirea ne-autorizata a informaţiilor prezente în acest site, fără a se consulta în prealabil şi consultanţii noştri. Este posibil că unele informaţii să nu mai fie de actualitate şi în vigoare, că urmare a unor schimbări legislative ulterioare.

Utilizarea site-ului

În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, dvs., utilizatorul, va angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol bună funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.; va angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; va angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet.

Modificări

SC Logic Net SRL îşi rezervă dreptul de a modifică oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dvs.

Pentru reclamaţii şi sesizări privind copierea ilegala a informaţiilor din acest site, ne puteţi contacta la telefon 0762.167.280 sau pe email la contact [@] logic-net [.] ro

Va mulţumim!

Echipă Logic Net

Politică de confidetialitate

Logic Net SRL, denumită mai departe compania, în calitate de autor, proprietar, administrator al site-ului, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de rezervări on-line, fiind înregistrată sub Nr. 4082 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, compania. are obligaţia de a administră în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Compania se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului, etc, aşa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.  În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12)
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se apresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţămîntul dumneavoastră expres că datele dumneavoastră personale să fie folosite de compania. în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă nu doriţi că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizaţi.

Dacă doriţi că datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din bază de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: Logic Net srl – Sediul central: str. Carpaţi, nr.13, ap. 2, Focşani, România

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, compania le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifică în alt fel:

 • pentru a ne asigură că pagină de web este relevanţă pentru nevoile dumneavoastră;
 • pentru a va confirmă serviciile pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi a va furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc);
 • înscrierea în programe de fidelizare;
 • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
 • informaţii despre promoţii prin poştă şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele companiei sau ale firmelor partenere;

Compania poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţa în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale companiei şi ale site-ului curent; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când Compania este solicitată să furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal

Suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul curent implică:

 • furnizarea informaţiilor solicitate şi marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul curent, prin formulare, în următoarele scopuri:

 • asigurarea serviciilor achiziţionate de dumneavoastră
 • facturării serviciilor comandate de dumneavoastră;
 • efectuării plătii on-line;
 • asigurării securităţii tranzacţiei / plătii on-line / carte de credit prin aplicarea de filtre antifraude;
 • înregistrării dumneavoastră că membru în programe de fidelizare

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigi/dispute privind fraudele, instituţiilor abilitate.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

Compania poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urmă prelucrării în următoarele scopuri:

 • realizării de rapoarte / analize;
 • realizării de informări în scopuri proprii;
 • publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de companie.