Lepsa

Bârlogul ursului, identificat prin GPS

Toate speciile de floră şi faună din Parcul Natural Putna vor fi identificate şi prin GPS, printr-un proiect finanţat din fonduri europene. Proiectul „Parcul Na-tural Putna –Vrancea – arie protejată cheie pentru conservarea naturii în zona Carpaţilor de Curbură”, are o valoare de 1,5 milioane lei şi este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară 4. Conducerea Parcul Natural Putna a pregătit o strategie de vizitare a zonei protejate care a fost prezentată administratorilor şi proprietarilor de pensiuni din zona parcului, autorităţilor locale şi judeţene. De asemenea a fost instruit personalul administraţiei parcului privind aprofundarea cunoştinţelor pentru o monitorizare şi conservare a speciilor de faună şi floră sălbatică, dar şi a habitatelor. Proiectul a demarat în luna octombrie 2010 şi se va derula până în 2013, pe raza comunelor Tulnici, Păuleşti şi Nistoreşti. Îmbunătăţirea măsurilor de management a ariei protejate va fi realizată prin actualizarea informaţiilor referitoare la speciile şi habitatele de interes comunitar şi naţional, corelarea lor cu bazele de date naţionale. Pe toată durata proiectului se vor organiza campanii de informare, privind importanţa şi beneficiile arealului ca sit Natura 2000. „Dorinţa noastră este de a şti ce avem în Parcul Na-tural Putna. Cunoscând aceste lucruri vom putea lua deciziile corepunzătoare în vederea conservării sau îmbunătăţirii. Odată realizat site-ul web vor veni mai mulţi turişti, atât români, dar şi străini. Vrem ca turismul să fie dezvoltat pe baze ecologice, de aceea avem şi parteneriatele cu instituţiile locale şi judeţene, dar şi cu proprietarii de pensiuni şi cetăţenii din această arie“, a spus directorul Parcului, Ion Militaru. Parcul Natural Putna – Vrancea a fost înfiinţat din dorinţa de a se conserva, în coexistenţă cu populaţia locală, speciile de floră şi faună sălbatică, habitatele naturale şi peisajul caracteristic. Parcul are o suprafaţă de 38.204 hectare şi a fost înfiinţat în 2004. A fost declarat ca Sit de Importanţă Comunitară în 2007. Printre categoriile de arii protejate din parc se numără Groapa cu Pini, Strâmtura – Coza, Muntele Goru, Cascada Putnei, Tişiţa, Pădurea Lepşa-Zboina. Parcul Natural Putna este un element cheie pentru protecţia şi conservarea populaţiei viabile de lup, urs şi râs din cadrul Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din Vrancea.