Lepsa

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor LogiNet. LogicNet nu va acorda nici o garanţie referitoare la:
  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
  • inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.
Astfel, LogicNet nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea siteului său. Toate informațiile prezentate pe site, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului www.lepsa.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea LogicNet în lipsa unor acorduri ulterioare.