Lepsa

INFORMAȚII OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul www.lepsa.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către LogicNet în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către LogicNet a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate; alte activităţi întreprinse de LogicNet şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.