Lepsa

Fonduri europene pentru Parcul Naţional Putna

Toate speciile de floră şi faună din Parcul Natural Putna vor fi identificate printr-un proiect finanţat din fonduri europene. Valoarea totală a proiectului „Parcul Natural Putna –Vrancea – arie protejată cheie pentru conservarea naturii în zona Carpaţilor de Curbură”,

finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, POS Mediu 2007-2013, axa Prioritară 4, este de 360 mii euro. Cofinanţarea asigurată de Administraţia Parcului Natural se ridică la 60 mii euro.

Proiectul are două obiective principale, a arătat directorul Parcului, Ion Militaru, precizând că se urmăreşte atât conservarea biodiversităţii naturale cât şi organizarea unor campanii de conştientizare şi informare. „Printre activităţile din proiect se numără cartarea habita-tului, identificarea tuturor speciilor de floră şi faună, realizarea unor baze de date GIS“, a afirmat directorul Militaru.

Proiectul a început în luna octombrie 2010 şi se va derula până în 2013, pe raza comunelor Tulnici, Păuleşti şi Nistoreşti. Îmbunătăţirea măsurilor de management a ariei protejate va fi realizată prin actualizarea informaţiilor referitoare la speciile şi habitatele de interes comunitar şi naţional, corelarea lor cu bazele de date naţionale. Pe toată durata proiectului se vor organiza campanii de informare, privind importanţa şi be-neficiile arealului ca sit Natura 2000.

Parcul Natural Putna – Vrancea a fost înfiinţat din dorinţa de a se conserva, în coexistenţă cu populaţia locală, speciile de floră şi faună sălbatică, habitatele naturale şi peisajul caracteristic. Parcul are o suprafaţă de 38.204 hectare şi a fost înfiinţat în 2004. A fost declarat ca Sit de Importanţă Comunitară în 2007. Printre categoriile de arii protejate din parc se numără Groapa cu Pini, Strâmtura – Coza, Muntele Goru, Cascada Putnei, Tişiţa, Pădurea Lepşa-Zboina. Parcul Natural Putna este un element cheie pentru protecţia şi conservarea populaţiei viabile de lup, urs şi râs din cadrul Reţelei ecologice locale de protecţie a carnivorelor mari din Vrancea.