Lepsa

Proiect de peste 77 de mii de franci elveţieni în Soveja, Lepşa şi Greşu

Trei localităţi vrâncene sunt implicate într-un proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Proiectul, care se va desfăşura în perioada 1 august 2013 – 31 iulie 2015, este derulat de Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice (ACDB) şi se numeşte„Trei comunităţi, două situri Natura 2000, un ONG – Împreună pentru dezvoltare şi conservare!”. Proiectul are ca scop dezvoltarea pe termen mediu şi lung a comunităţilor rurale Soveja, Lepşa şi Greşu, concomitent cu aplicarea celor mai bune practici şi politici de mediu în domeniul conservării diversităţii biologice din cadrul Siturilor Natura 2000 Putna-Vrancea şi Soveja.
Potrivit reprezentanţilor asociaţiei, obiectivele asumate în cadrul proiectului vizează: promovarea şi consolidarea iniţiativelor private de dezvoltare a activităţilor ecoturistice locale, ca unealtă în dezvoltarea comunitară şi în aplicarea politicilor de mediu în domeniul conservării biodiversităţii din cele două situri Natura 2000; îmbunătăţirea capacităţii ACDB de a furniza servicii complexe de consultanţă şi sprijin logistic comunităţilor locale pentru practicarea legală şi sustenabilă a serviciilor de ecoturism; diminuarea imaginii negative a localnicilor faţă de sistemul de arii protejate.
Astfel, în perioada următoare se vor organiza ateliere de lucru cu reprezentanţi ai comunităţilor locale, se vor evalua structurile de cazare existente, produsele tradiţionale şi producătorii şi se va stabili o strategie de promovare şi comercializare a acestora, se vor organiza târguri pentru promovarea turismului şi a produselor tradiţionale, se va înfiinţa o agenţie de turism sub umbrela ACDB pentru susţinerea întreprinzătorilor din turism.
De asemenea, se vor organiza campanii de conştientizare a localnicilor privind prezentul şi viitorul siturilor Natura 2000 şi oportunitatea dezvoltării comunităţii prin utilizarea capitalului reprezentat de valorile naturale. Valoarea totală a proiectului este de 77.934,52 franci elveţieni, din care valoarea cofinanţării din partea Elveţiei este de 66.244,34 franci elveţieni, iar 11.690,18 franci reprezintă contribuţia Asociaţiei pentru Conservarea Diversităţii Biologice.