Lepsa

Urşii din Vrancea, în vizorul APM

În urma unei solicitări a AJVPS Covasna, Unitatea pentru Salvarea Animalelor Sălbatice a tranchilizat un urs, pe care apoi l-a relocat din zona Malnas într-una mai îndepărtată de aria umanizată, în vederea evitării tendinţei de habituare. Ursul a fost inclus într-un program de reabilitare, care are ca scop eliberarea ulterioară în me-diul natural. Această acţiune se înscrie în proiectul „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central estică a Carpaţilor Orientali“. Aceeaşi unitate a preluat la Centrul pentru Monitorizarea şi Reabilitarea Carnivorelor Mari (CMRC) din Lepşa doi cerbi din specia Cervus elaphus.
Unitatea Mobilă pentru Salvarea Animalelor Sălbatice funcţionează în cadrul Proiectului Life Natura, implementat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea. „În cadrul aceluiaşi proiect, au continuat acţiunile de inventariere şi monitorizare în teren a unităţilor reproductive pentru specia Ursus arctos, fiind realizate deplasări în teren în habitatele caracteristice speciei din judeţul Covasna, precum şi acţiunea de instalare şi monitorizare la stâne, culturi agricole şi stupine a sistemelor electrificate care să conducă la reducerea pagubelor produse de carnivorele mari şi la diminuarea conflictului între acestea şi oameni“, se arată într-un raport al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea